Nieuwe gedichten

Op deze pagina plaats ik regelmatig een nieuw gedicht.
____________________________________________

Gedichten Frederieke

____________________________________________

Magnificat

Maria, jong en onbevangen
zwanger
ineens

Zwanger, van een goddelijk kind
verbijstering
angst

Verbijstering en angst wijken
nederigheid
daalt neer

Nederigheid als opmaat naar
vertrouwen
dankbaar

Vertrouwen in Gods glorie
in wat komt
in wat zal zijn

Vertrouwen in een toekomst
zwanger
juichend!

Magnificat anima mea Dominum

(Kerstmis 2016)

____________________________________________

Toen en nu

Onrust in de wereld
mensen op de vlucht
mensen op zoek
naar veiligheid

Tellingen aan de grens
registratie
nergens plaats
vertwijfeling

Zoekend naar
een slaapplaats
naar geborgenheid
veiligheid en vrede

toen en nu

(Kerstmis 2015)

____________________________________________

Van gebed naar uitvoering

Vergeef mij
vergééf mij
vergeef míj

gelijk

ook ik
óók ik
ook ík

vergeven

zal
kan
mag
moet
wil

Nu.
Doen.

© Frederieke
24 september 2014
Zilveren veer, gedichtensite.nl

____________________________________________

Herkenning

We hebben vroeger samen gespeeld
maar je was me te wild
en ik heb je laten gaan

We hebben elkaar weer ontmoet
en samen gelachen en gehuild
maar ik heb je nooit echt gekend

We hebben samen familie begraven
en samen gerouwd en gehuild
maar ik heb je nooit echt gekend

Je werd overtuigend in je geloof
maar de Heer, onze God,
heeft jou altijd gekend

Hij heeft je nu bij zich geroepen
te vroeg voor ons
maar we laten je gaan

Je hebt nu rust en vrede
ik voel je om ons heen
omdat ik je nu herken

© Frederieke- 1 september 2014
In memoriam: Peter

____________________________________________

Dag van nationale rouw

Voel jij ook
dat verdriet
dat ons verscheurt

Voel jij ook
die woede
in je oplaaien

Voel jij ook
de machteloosheid
die nu overheerst

Voel jij ook
die drang
iets te willen doen

Voel jij ook
die verbondenheid
dat één zijn

Verbondenheid in
verdriet en woede
in machteloosheid

Verbondenheid
zonder dat je
elkaar kent

Denkbeeldige
armen om
jou heen

Als een schild
van liefde
en respect

 

23 juli 2014
dag van nationale rouw

____________________________________________

Vogel Gods

Heilige Geest,
Vogel Gods,
met alles
omvattende
vleugels
hemel en
aarde
één
gemaakt

Veilig onder
de gespreide
vleugels
Deelgenoot
van liefde
en eenheid
Een gedroomde
droom
tot waarheid

© Frederieke
Geschreven 19 mei 2013/geplaatst Pinksteren 2014
(Gezang 250, O Heil’ge Geest, Gij Vogel Gods)

____________________________________________

Opgewekt

Opgewekt is Hij
opgestaan
de Paasboodschap
bijna te groot
voor woorden
onzegbaar ontroerend

Ik zing
over bloeiende steppes
over een weggerolde steen
over een blinkend stromen
en weet dat Hij
eeuwig zal leven

Opgewekt ga ik naar huis
ontroerd, getroost en blij
zacht neurie ik
Händels Hallelujah
wetend dat, dankzij Hem
ik kan en mag leven

Frederieke
© Pasen 2014

____________________________________________

Goede Vrijdag
Opmaat voor Pasen

Stil is het
-doodstil-
de woorden
van het Evangelie
ebben weg
in het gewelf

Een vacuüm,
een leegte
gevuld met stilte
“Het is volbracht”
klinkt als echo
uit een ver verleden

De leegte
vult zich
met stille
verwachting
en een voorzichtige
blijdschap

Frederieke
© Pasen 2014

____________________________________________

Kun je mij horen

Kun je ons daarboven horen?
de aria’s, de koren?

Vandaag zing ik met mijn koor de Messiah
en ik luister naar jouw recitatief en aria
Comforty en Ev’ry valley
ik hoor even weer jouw stem

Dan zingen wij het eerste gloria
Ik zing voor wie dat horen wil
Ik zing blij en vol overtuiging
of ingetogen als voel ik zelf de pijn

We maken een reis door de Bijbel
van profetie naar geboorte
van lijden en kruisiging
naar opstanding en bevrijding

We eindigen met een glorieus eerbetoon
een weten dat de Messias leeft
en dat Hij onze zaak bepleit
voor nu en altijd – voor eeuwig

En als ik dat zing kan ik wel geloven
dat jij dit horen kunt, daarboven
Dankbaar en vol vreugde zing ik Amen
Daarin komt alles in Zijn grootsheid samen

Frederieke
14 maart 2014

____________________________________________

Mijn laatste kus

Elke dat je nog leefde
was er die stille hoop
op een eigenlijk
onmogelijk herstel

Je adem moeizaam
je gezicht wit en stil
je niet meer bewust
van wie er is – wie je kust

Toch nog onverwacht
de hoop de bodem ingeslagen
je snakken naar lucht
- de niet gehoorde laatste zucht

Verdriet, zo onnoemelijk groot
hoe moest ik daarmee verder?
Ik vocht tegen de pijn
worstelde met de vraag Waarom

Langzaam kwam besef
dat het niet jouw einde was
maar dat je mocht gaan rusten
in oneindige goedheid

Nu, vele jaren later leef je
nog altijd naast mij
voel ik je dichtbij
– leef je in mij voort

© Frederieke
21 november 1993 – 2013

____________________________________________

Waar ben je?

Waar ben je
nu je niet meer
bij ons bent?

Waar ben je
als je nu
in de hemel bent?

Het klinkt zo ver
maar je voelt
zo dichtbij

Want soms
denk ik
dat jij het bent
die mij ’s avonds
onderstopt

En vaak
voel ik
dat jij er bent
─ naast mij
zo vertrouwd

Maar altijd
weet ik
dat ik van je
houd
en jij van mij

© Frederieke
19 juni 2013
____________________________________________

Liefde

Liefde kun je horen
liefde kun je zien
liefde kun je voelen
liefde kun je weten

Luister en kijk maar
naar het ‘ja’
en je voelt en weet
die houden van elkaar

In dat ene woordje
ligt besloten
de liefde voor elkaar
de liefde voor het leven

Liefde is onvergankelijk
liefde is voor altijd
daarom zijn wij vandaag
hier, bij elkaar

© Frederieke
27 april 1973 – 2013

____________________________________________

Een huis vol liefde

Zij kijkt naar hem
als hij niet kijkt

Hij kijkt naar haar
als zij niet kijkt

Ze kijken op
hun blikken ontmoeten
hun ogen spreken
in een intens moment

Ik voel de stroom
van liefde
de warmte
de genegenheid

Ik ben toeschouwer
maar ook opgenomen
in dit moment
van innige verbondenheid

Ik ben te gast
in een huis
gevuld met liefde

© Frederieke

____________________________________________

De tijd

Tijd stroomt altijd door
tijd weet van geen wijken

Tijd is als de oneindige golfslag
tijd staat nooit stil

Tijd is meer
dan het tikken van een klok

Tijd heeft geen weet
van maanden of jaren

Tijd is gisteren
vandaag en morgen

Tijd is vergankelijkheid
en tijd is toekomst

Tijd is wat wij altijd hebben
ook al zeggen wij van niet

Tijd is ongrijpbaar
tijd doorstroomt ons leven

© Frederieke
14 januari 2013/voor Joke

____________________________________________

Eén kaars

Eén kaars
doorlicht de duisternis
Eén kaars
is genoeg
Ik bewaak de vlam
als kostbaar goed

Eén Licht
doorlicht mijn leven
Eén Licht
is genoeg
Ik zoek dit Licht
en als ik het even
niet vinden kan
dan vindt het mij

© Frederieke

____________________________________________

Herfst

Bladeren krijgen al hun herfstkleur
het bos een pit’ge herfstgeur
sporen dwalen rond een stam
verworden tot een zwam

ook ik verkleur als herfstblaren
in de herfst van mijn levensjaren
ik laat mijn sporen na
ben zoals ik hier nu sta

mijn horizon nog scherp omlijnd
blijk ik fier overeind
wind kan mij niet vangen
iedere dag leef ik vol verlangen

ik leef mijn leven nooit te moe
ik leef naar de toekomst toe!

Frederieke
© november 2012

____________________________________________

Opzien
Gedicht voor op reis

Als je de dagen beleeft
ervaringen opdoet
intens leeft

Als je dromen werkelijkheid worden
een tastbare
waarheid

Als je naar de sterren staart
herinneringen dichtbij
en zo ver weg

Als je de hemelboog beziet
alles omspannend
warm omvattend

Denk dan dat die hemelboog
alles verbindt en ook
heel even aan mij

© Frederieke
oktober 2012
____________________________________________

Ervaring in meditatie

Kon ik nog maar
een keer jullie liefde voelen
veilig
jullie armen om mij heen

In meditatie
tilt een wit licht mij op,
steeds kleiner
wordt mijn silhouet

De felle witte stralen
verliezen felheid,
verworden tot
een warm geel licht

Oneindig veilig
voel ik mij
oneindig
vredig

Ik kan jullie liefde voelen,
ben omgeven door troost en warmte,
door een prachtig blauw
met sluiers van groen

Jullie laten mij gaan
ik zweef terug
en kom langzaam
uit mijn meditatie

Een glimlach
om mijn mond
mijn wangen
nat van tranen

Ik kon nog een keer
jullie liefde voelen
veilig
jullie armen om mij heen

© Frederieke
24 augustus 2012

_____________________________________________

Even…

even vlug
even snel
gauw
haast

we rennen en vliegen
en zijn haast
te laat
om te leven

© Frederieke
1979/herzien juni 2012

_____________________________________________

4 mei

een stille tocht
toespraken bij het monument
een kranslegging
serene muziek

aandacht
voor alle strijd
voor alle pijn
voor alle leed

in de twee minuten stilte
klinkt rauw
de schreeuw
van een pauw
waarin alles besloten ligt

4  mei 2012/ Frederieke

_____________________________________________

Opmaat
-Matthäus Passion-

De eerste klanken klinken
- ik ben meteen in de ban
we maken een reis
door een verhaal
van pijn en verlichting

Afwisselend
smart en vreugde
hoop en leed
leven en sterven
wanhoop en belofte

Licht en donker
als in de barok
als in het leven

Ik ervaar
spot en spijt
hoon en hoop
vertwijfeling,
vertedering
- haat en liefde

Grillig
als in de barok
als in het leven

Ik word uitgenodigd
te zien
wat ik nog niet zag
te komen
naar waar ik nog niet was

Ik voel mee, lijd mee
ik voel de pijn
maar ook een zweem
van de belofte
van de opstanding

Te snel sterft
de laatste klank;
maar daar hoor ik
weer die belofte
- een opmaat
naar een nieuw begin

Met tranen
in mijn ogen
ga ik weer zitten;
gelouterd
- Ik zong de Matthäus

9 maart 2012/Frederieke

_____________________________________________

Muziek = leven

muziek…
al is het maar even
muziek maakt mij blij

muziek in mijn hart
muziek…
doet mij leven

een korte strofe
een enkele maat
muziek…
dat is waar het om gaat

Frederieke/2012